Prodej písků,betonu,kameniva,likvidace sutí

Prodej a doprava písků,štěrku,kameniva,betonu a hlíny,likvidace sutí a odpadů atd.

Ceny dle sazebníku vám nejbližšího písníku,betonárky,skládky ,... .(přiúčtujeme pouze dopravu).